سه اشتباه جبران ناپذیر که محققان می بایست به هنگام جستجو در نظر داشته باشند!

سه اشتباه جبران ناپذیر که محققان می بایست به هنگام جستجو در نظر داشته باشند!

چارلی مانگرز در سخنران مشهور خود به نام “روانشناسی کژ داوری انسان ها” به ذکر ۲۴ دلیل کژ داوری انسان ها پرداخت.  کاربرد این مفهوم در زمینه تحقیقات نبر بسیار موثر است. در این مقاله قصد داریم به سه اشتباهی اشاره کنیم که می بایست از طرف محققان در نظر گرفته شوند. ابتدا با یک […]