دانلود رایگان مقاله - سایت دانلود مقالات ISI رایگان |

دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه


تبلیغات در پیپرهاب

پیپرهاب یکی از اولین سامانه های جستجو و دریافت رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه است.

با توجه به آشنایی کامل و استفاده گسترده جامعه ی علمی کشور از خدمات رایگان پیپرهاب، تبلیغات سایت های علمی و مرتبط در این سامانه بازده مناسبی خواهد داشت.

جهت درج تبلیغات در سایت از طریق این لینک و یا با paperhub.irgmail.com در تماس باشید.

در صورت علاقمندی به درج تبلیغات خود در پیپرهاب می توانید با توجه به پلن های موجود اقدام کنید:


پلن A جایگاه یک ماهه سه ماههشش ماهه یک ساله
A1 بالای صفحه اصلی

بنر سایز 90x728 پیکسل

250,000 تومان 700,000 تومان 1,400,000 تومان 2,700,000 تومان
A2 پایین فیلد جستجو

بنر سایز 90x728 پیکسل

250,000 تومان 700,000 تومان 1,400,000 تومان 2,700,000 تومان
A3 صفحه دانلود مقاله

بنر سایز 250x300 پیکسل

250,000 تومان 700,000 تومان 1,400,000 تومان 2,700,000 تومان
پلن B جایگاه یک ماهه سه ماههشش ماهه یک ساله
B1 کلید متنی در نتایج جستجو 150,000 تومان 400,000 تومان 800,000 تومان 1,500,000 تومان
پلن C جایگاه 10,000 مقاله 50,000 مقالهبیش از 50,000 مقاله
C1 واترمارک در PDF مقالات نمونه مقاله همراه با واتر مارک 100,000 تومان 350,000 تومانهرمقاله 5 تومان

1- جهت درج تبلیغات در سایت از طریق این لینک و یا با paperhub.irgmail.com در تماس باشید.

2- تعرفه های تبلیغات بروز بوده و ممکن است تعرفه ی تبلیغات جدول بالا با توجه به محتوای تبلیغ تا 25% تغییر یابد.