مقاله استفاده کنيد DOI برای جستجوی مقاله از شناسه


کتاب استفاده کنيد ISBN-13 برای جستجوی کتاب از شناسه


برای جستجوی استاندارد از کد استاندارد استفاده کنيد


جهت خرید اکانت دسترسی مستقیم به این منابع کلیک کنید

 • ACM

 • علوم کامپیوتر
 • AIAA

 • موسسه فضانوردی آمریکا
 • ASME

 • انجمن مهندسی مکانیک آمریکا
 • ASTM

 • استاندارد مهندسی
 • IEEE

 • مهندسی برق و الکترونیک
 • IGI Global - InfoSci Books

 • علوم و فناوری ارتباطات
 • IOP

 • فیزیک
 • J-STOR

 • کتابخانه دیجیتال
 • KARGER

 • علوم پزشكی
 • OVID

 • علوم پزشكی
 • ProQuest

 • بزرگترین پایگاه پایان نامه لاتین
 • RSC

 • پایگاه تخصصی شیمی
 • SCOPUS

 • بزرگترین پایگاه چکیده و نمایه استنادی

  ( 716836 : مقالاتی که حداقل 3 ماه از زمان انتشار آنها گذشته باشد، قابل دسترس هستند ( دانلود ها


  پشتیبانی

  اکانت رايگان